Oksijen Tüketimi-VO2


Kalp
Debisi

C.O.

L/dak.

Arteriyovenöz Oksijen
Kontenti Farkı

avD02

mL O2/100 mL

Oksijen Tüketimi

VO2 = mL O2/dak.


V02 = (10)(CO)(avD02)

Normal değeri 200-250 mL/dak.'dır.

Oksijen Tüketimi-VO2

VO2 mikrosirkülasyondan alınabilen oksijen miktarının bir ölçütüdür, ancak metabolik oksijen tüketiminin göstergesi değildir. Normalden düşük VO2, metabolizma hızında bir düşüş olmadıkça dokulara yetersiz oksijen uptake'i olduğunu gösterir. Kalp Debisi, VO2 üzerine en etkili faktördür. VO2, şok halinin varlığını saptamada tek başına en iyi hemodinamik parametredir. 10 Faktörü avD02'nı ml/L olarak düzeltir.