Ortalama Arter Basıncı-MAP


Sistolik Kan Basıncı

SKB

mm Hg

Diyastolik Kan Basıncı

DKB

mm Hg

Ortalama Arter Basıncı-MAP

MAP = mm Hg


MAP = DKB + (SKB - DKB ) / 3

Normal MAP 70-100 mm Hg kadardır.

ORTALAMA KAN BASINCI

Bir kardiyak siklus süresinde aorta ve proksimal arteriyel sistemdeki ortalama kan basıncının ölçütüdür (venöz basınç gözardı edilmiştir). Sistole göre diastol süresi daha uzun olduğundan MAP, diastolik kan basıcına daha yakındır.

Kalp Debisi periferik kan akım hızından daha yüksek oldukça MAP artar